Käyttämällä verkkosivustoamme ja palveluitamme hyväksyt seuraavat ehdot.

Johdanto
Seuraavaa terminologiaa sovelletaan näihin käyttöehtoihin, tietosuojaselosteeseen ja vastuuvapauslausekkeeseen sekä kaikkiin sopimuksiin: ”Asiakas”, ”sinä” ja ”sinun” tarkoittaa sinua, joka käytät tätä verkkosivustoa ja hyväksyt yhtiön ehdot. ”Yritys”ja ”Me” viittaa yritykseemme. ”Osapuoli”, ”Osapuolet” tai ”Me” viittaa sekä asiakkaaseen että meihin tai joko asiakkaaseen tai meihin. Kaikilla termeillä tarkoitetaan tarjousta, hyväksyntää ja maksun suorittamista, joka on tarpeen, jotta voimme tarjota asiakkaalle apuamme mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla, olipa kyse sitten virallisista ja kestoltaan määrätyistä tapaamisista tai mistä tahansa muusta keinosta, nimenomaisena tarkoituksena täyttää asiakkaan tarpeet, jotka liittyvät yhtiön ilmoittamien palveluiden/tuotteiden tarjoamiseen Alankomaiden voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja sen mukaisesti. Kaikki edellä mainittujen termien tai muiden sanojen käyttö yksikössä, monikossa, isolla alkukirjaimella ja/tai hän tai he ovat keskenään vaihdettavissa ja viittaavat siten samaan.

Tietosuojaseloste
olemme sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi. Yrityksen valtuutetut työntekijät käyttävät vain yksittäisiltä asiakkailta kerättyjä tietoja. Tarkistamme jatkuvasti järjestelmiämme ja tietojamme varmistaaksemme parhaan mahdollisen palvelun asiakkaillemme. Hallitukset ovat luoneet erityisiä rikosnimikkeitä tietokonejärjestelmiin ja tietoihin kohdistuville luvattomille toimille. Tutkimme kaikki tällaiset toimet, jotta voimme nostaa syytteen ja/tai käynnistää siviilioikeudellisen menettelyn vahingonkorvausten perimiseksi syyllisiä vastaan.

Luottamuksellisuus
Asiakkaita ja heidän asiakasrekistereitään koskevia tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille. Asiakastietoja pidetään kuitenkin luottamuksellisina, joten niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi jos laki niin vaatii asianmukaisilta viranomaisilta. Asiakkailla on oikeus pyytää nähtäväksi ja jäljennöksiksi kaikki heitä koskevat asiakasrekisterit, jos meille ilmoitetaan tällaisesta pyynnöstä kohtuullisessa ajassa. Asiakkaita pyydetään säilyttämään jäljennökset palveluiden tarjoamiseen liittyvästä kirjallisuudesta. Tarvittaessa annamme asiakkaalle asianmukaista kirjallista tietoa, esitteitä tai kopioita asiakirjoista osana sovittua sopimusta molempien osapuolten eduksi.Emme myy, jaa tai vuokraa henkilötietojasi kolmansille osapuolille emmekä käytä sähköpostiosoitettasi ei-toivottuun postitukseen. Yrityksen ja sen myyjien lähettämät sähköpostiviestit liittyvät ainoastaan sovittujen palvelujen ja tuotteiden tarjoamiseen.

Poikkeukset ja rajoitukset
Tällä verkkosivustolla olevat tiedot tarjotaan sellaisena kuin ne ovat. Lain sallimissa rajoissa tämä yritys:
sulkee pois kaikki tähän verkkosivustoon ja sen sisältöön liittyvät vakuutukset ja takuut tai takuut, joita tytäryhtiöt tai muut kolmannet osapuolet tarjoavat tai saattavat tarjota, mukaan lukien tämän verkkosivuston ja/tai Yhtiön kirjallisuuden mahdolliset epätarkkuudet tai puutteet; ja sulkee pois kaiken vahingonkorvausvastuun, joka aiheutuu tämän verkkosivuston käytöstäsi tai sen yhteydessä tapahtuvasta käytöstäsi. Tämä sisältää rajoituksetta välittömät menetykset, liiketoiminnan tai voittojen menetykset (riippumatta siitä, oliko tällaisten voittojen menetys ennakoitavissa, johtuiko se tavanomaisesta toiminnasta tai olitko ilmoittanut yhtiölle tällaisten mahdollisten menetysten mahdollisuudesta), tietokoneellesi, tietokoneohjelmistoillesi, järjestelmillesi ja ohjelmillesi sekä niiden sisältämille tiedoille aiheutuneet vahingot tai muut välittömät tai välilliset, epäsuorat, välilliset ja satunnaiset vahingot. Tämä yritys ei kuitenkaan sulje pois vastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, joka on aiheutunut sen huolimattomuudesta. Edellä mainittuja poissulkemisia ja rajoituksia sovelletaan vain lain sallimissa rajoissa. Tämä ei vaikuta mihinkään lakisääteisiin oikeuksiisi kuluttajana.

Maksu
Hyväksymme erilaisia maksutapoja, kuten luotto- ja pankkikorttimaksuja, käytämme Molliea eri palveluntarjoajien maksujen yhdistämiseen ja keräämiseen. Ehtomme ovat maksu kokonaisuudessaan digitaalisen tapahtuman yhteydessä. Kaikki tavarat pysyvät yhtiön omistuksessa, kunnes ne on maksettu kokonaisuudessaan. Jos maksu on myöhässä yli 30 päivää, veloitamme ylimääräisiä hallintokuluja ja korkoa. Jos maksu on edelleen myöhässä sen jälkeen, luovutamme tapauksemme Rotterdamissa sijaitsevalle keskusperintätoimistolle, joka perii velan puolestamme.

Peruutusehdot
Tällä verkkosivustolla tarjottujen tavaroiden ja palveluiden eli verkkokauppojen, verkkosivustojen, liitännäisten, ylläpitotoimien tai verkkosivustojen suunnittelupalveluiden luonteen vuoksi. Pidätämme oikeuden olla tarjoamatta hyvitystä, koska tavaroiden palauttaminen on mahdotonta. Jos ohjelmisto ei sovellu tarkoitukseensa tai on viallinen, vastuumme rajoittuu kyseisen tuotteen koko ostohintaan, ja pyydämme täydellistä selvitystä siitä, miksi tuote ei vastaa odotuksiasi. Tässä vaiheessa tehdään selväksi, että WordPressin ja verkkoon liittyvien taitojen tuntemus on välttämätöntä, jotta tuotteitamme ja palveluitamme voidaan hyödyntää täysimääräisesti, ellei toisin mainita. Palveluntarjoajien osalta, jotka hankit tämän verkkosivuston kautta, suosittelemme, että otat selvää heidän palautuskäytännöistään.

Sopimusten irtisanominen ja hyvityskäytäntö
Sekä asiakkaalla että meillä on oikeus irtisanoa mikä tahansa palvelusopimus mistä tahansa syystä, mukaan lukien jo käynnissä olevien palveluiden lopettaminen. Palautuksia ei myönnetä, jos palvelun katsotaan alkaneen ja olevan kaikilta osin käynnissä. Kaikki meille maksetut rahat, jotka on maksettu käyttämättömistä palveluista, palautetaan.

Tekijänoikeusilmoitus
Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet koskevat kaikkea tekstiä, joka liittyy yhtiön palveluihin ja tämän verkkosivuston koko sisältöön. Yhtiön logo on yhtiön rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tällä verkkosivustolla esitetyt tämän yhtiön tuotemerkit ja erityispalvelut ovat tavaramerkkejä.

Viestintä
Meillä on useita eri sähköpostiosoitteita erilaisia kyselyitä varten. Nämä ja muut yhteystiedot löytyvät verkkosivujemme Ota yhteyttä -linkistä.

Ylivoimainen este
Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa toiselle osapuolelle sellaisesta sopimuksen mukaisen velvoitteen täyttämättä jättämisestä, joka johtuu tapahtumasta, johon kyseinen osapuoli ei voi vaikuttaa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, luonnonvoimat, terrorismi, sota, poliittiset levottomuudet, kapinat, mellakat, kansalaislevottomuudet, siviili- tai sotilasviranomaisen toimet, kansannousu, maanjäristys, tulva tai muut luonnon tai ihmisen aiheuttamat tapahtumat, jotka eivät ole hallinnassamme, ja jotka aiheuttavat solmitun sopimuksen päättymisen tai jotka eivät ole voineet olla kohtuudella ennakoitavissa. Kummankin osapuolen, jota tällainen tapahtuma koskee, on ilmoitettava siitä välittömästi toiselle osapuolelle ja pyrittävä kaikin kohtuullisin keinoin noudattamaan tässä esitettyjä sopimusehtoja.

Luopuminen
Jos jompikumpi sopimuspuoli ei vaadi tämän sopimuksen tai minkä tahansa sopimuksen jonkin määräyksen tiukkaa noudattamista tai jos jompikumpi sopimuspuoli ei käytä mitään oikeuttaan tai oikeussuojakeinoaan, johon sillä on oikeus tämän sopimuksen nojalla, se ei merkitse siitä luopumista eikä aiheuta tämän sopimuksen tai minkä tahansa sopimuksen mukaisten velvoitteiden vähenemistä. Luopuminen tämän sopimuksen tai minkä tahansa sopimuksen määräyksistä ei ole voimassa, ellei siitä nimenomaisesti ilmoiteta, että se on sellainen, ja elleivät molemmat sopimuspuolet ole allekirjoittaneet sitä.

Yleistä
Näihin ehtoihin sovelletaan Alankomaiden (NL) lakeja. Käyttämällä tätä verkkosivustoa [ja käyttämällä palveluitamme / ostamalla tuotteitamme] hyväksyt nämä ehdot ja hyväksyt Alankomaiden (NL) tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan kaikissa tällaisesta käytöstä johtuvissa riita-asioissa. Jos jokin näistä ehdoista katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi jostain syystä (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, edellä esitettyihin poissulkemisiin ja rajoituksiin), pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton ehto erotetaan näistä ehdoista ja muut ehdot pysyvät voimassa. Jos Yhtiö ei pane täytäntöön mitään näiden ehtojen ja sopimusten määräyksiä tai jos se ei käytä irtisanomismahdollisuuttaan, sitä ei tulkita tällaisista määräyksistä luopumiseksi, eikä se vaikuta näiden ehtojen ja sopimusten tai niiden osien pätevyyteen tai oikeuteen panna täytäntöön kaikkia määräyksiä. Näitä Ehtoja ja edellytyksiä ei saa muuttaa, muunnella tai täydentää muutoin kuin kirjallisesti ja Yhtiön asianmukaisesti valtuutettujen edustajien allekirjoittamana.

Ilmoitus muutoksista
Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja ajoittain parhaaksi katsomallaan tavalla, ja sivuston jatkuva käyttösi merkitsee, että hyväksyt kaikki näihin ehtoihin tehdyt muutokset. Jos tietosuojakäytäntöihimme tehdään muutoksia, ilmoitamme muutoksista kotisivuillamme ja muilla sivustomme keskeisillä sivuilla. Jos sivustomme asiakkaiden henkilökohtaisten tietojen käyttötavoissa tapahtuu muutoksia, ilmoitamme niistä sähköpostitse tai postitse niille, joita muutos koskee. Tietosuojakäytäntömme muutoksista ilmoitetaan verkkosivuillamme 30 päivää ennen muutosten voimaantuloa. Näin ollen sinua kehotetaan lukemaan tämä lausunto säännöllisesti uudelleen. Nämä ehdot ovat osa asiakkaan ja meidän välistä sopimusta. Käyttämällä tätä verkkosivustoa ja/tai tekemällä varauksen tai tekemällä sopimuksen osoitat ymmärtäväsi, hyväksyväsi ja hyväksyväsi vastuuvapauslausekkeen ja sen sisältämät täydelliset käyttöehdot. Lakisääteiset kuluttajaoikeutesi eivät vaikuta tähän.